Wednesday, September 21, 2011

Buhay Kolehiyo

Magkahalong kaba at takot aking nadarama
Sa tuwing sasapit araw ng paghuhusga.
Hirap ang pagtulog pagkat damdami'y nababahala
Sa isang sagot na matagal ng naaantala.

Maaliwalas ang kalangitan ng ako'y nagising,
Malamig ang simoy ng amihang hangin.
Walang banta ng masamang pangitain
Ngunit damdami'y pilit na pumapailalim.

Matagal na paghihintay aking naranasan
Sa pagdating ng mga propesor na walang katiyakan.
Unti-unting puwit ay nangangalay
Kung saan katawa'y nais ng mahimlay.

Langitngit ng pinto aming narinig
Sabay paglabas ng presidenteng nanginginig
Masamang balita pala'y kanyang hatid
Kung saan ang puso'y mabilis na pumintig.

Biglang humampas ang malakas na hangin
Kasabay ng liwanag na nabalot ng dilim
Mga pangala'y sinimulang sambitin
Kung saan tuwa at pighati ang sumambulat sa amin.

Sigawan namin ang sa madla'y pumaibabaw
Dahil sa pasadong grado na aming natanaw
Subalit mga kaibiga'y malungkot na lumisan
Pagka't ang pag-asa'y tuluyan ng nadungisan.

No comments:

Post a Comment